وقتی می خواد گوشیتو چک کنه

67

وقتی می خواد گوشیتو چک کنه و تو یهو یادت میوفته که اون چیزایی و که باید پاک می کردی و پاک نکردی

تاریخ انتشار 26 مهر 1396
دسته‌بندی طنز