" دراکو " اژدهای پرنده

9

" دراکو " اژدهای پرندهمارمولک های پرنده (نام علمی: Draco) نام یک سرده از تیره مارمولک های اژدها است. گونه های این جنس از مارمولک ها دارای بال پوست درطرفین بدن خود می باشند که به نوعی می توانند پرواز کنند که البته به این کار آن ها درخت پیمایی می گویند. گونه های این جنس از مارمولک ها می توانند فاصله 60 متری از درختی به درخت دیگر را پرواز کنند. از این جنس از مارمولک ها در حدود 42 گونه شناسایی و ثبت علمی شده اند.

تاریخ انتشار 11 خرداد 1397
دسته‌بندی مستند