" پاسخ به پرسشهای متداول پیش و پس از جراحی چاقی و متابولیک" دکتر کرمان ساروی

107

دکتر محمد کرمان ساروی فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(جراحی درون بین) هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دبیر انجمن جراحان چاقی و متابولیک ایران

تاریخ انتشار 22 آذر 1397
دسته‌بندی سلامت