پیام تبریک به حاج آقا رئیسی از شهر قرچک در اسفند97

45

چشمان شیاطین و منافقین و کفار و دروغگویان کور ***

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی