پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت - فصل ۱ قسمت ۶

1.2K

در راه بازگشت، «پو» و بچه‌ها در یک دهکده توقف می‌کنند و آنجا با گروهی روبرو می‌شوند، که «پو» را به مبارزه فرا می‌خوانند و...

تاریخ انتشار 15 بهمن 1397
دسته‌بندی انیمیشن