گزارش نصر از نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس2018

38

نصر: گزارش اختصاصی نصر از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۸ از بوستان گفتگوی تهران/ گزارش از گلناز پورنامی

تاریخ انتشار 4 مرداد 1397
دسته‌بندی تکنولوژی