شب شد لالا کن

13

عروسک خوشگل منبشین کنار دل منشب شد لالا کنشب شد لالا کندختر ناز و خوب مننازنین محبوب منشب شد لالا کنشب شد لالا کنسر شبی عروسک منتو دل مامان و باباخودش رو جا می کنهمی ره لالا می کنهنه دیگه گریه می کنهنه دیگه دعوا می کنهنه مثل بچه های بدداد و غوغا می کنهhttp://www.facebook.com/farsi.kudak

تاریخ انتشار 07 آذر 1397
دسته‌بندی طنز