نرگس نیلورنگ اولین شرکت کننده برنده باش 15 شهریور

37

برای تماشای قسمت های بیشتر از مسابقه برنده باش کلیک کنید.نرگس نیلو رنگ اولین شرکت کننده که متاسفانه از این مسابقه چیزی برنده نشدافزایش نرخ مطالعه و بالا بردن آگاهی و اطلاعات عمومی در بین مخاطبان یکی از اهداف اصلی ساخت این مسابقه است . حضور در این مسابقه تنها از طریق شرکت در آزمون اولیه از طریق یک اپلیکیشن موبایلی ممکن خواهد بود. اجرای برنامه بر عهده محمد رضا گلزار می باشد.

تاریخ انتشار 15 شهریور 1397
دسته‌بندی سرگرمی