هومن سیدی: جایزه ام را از مردم گرفته ام

1.8K

کارگردان فیلم مغزهای کوچک زنگ زده در جایگاه اعتراف کرد که نمی دانسته چنین جایزه ای نیز وجود دارد www.akhbarnovin.ir

تاریخ انتشار 22 بهمن 1396
دسته‌بندی هنری