دستاوردهای جدید صنعت دفاعی کشور؛ از موشک ها تا پهپادها

194

سرلشگر باقری در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اقتدار ۴۰: آمادگی تولید انبوه و صادرات دستاوردهای دفاعی را داریم

تاریخ انتشار 10 بهمن 1397
دسته‌بندی سیاسی