روحانی: دولت باید در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد

18

روحانی: رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ما و مردم براحتی باید نقد کنند به مردم وعده دادم رفتارم جناحی نباشد و آزادی در جامعه بیشتر باشد.

تاریخ انتشار 08 آذر 1396
دسته‌بندی خبری