شهر قصه - دندونامو مسواک می زنم

2.0K

در کتاب‌های شهر قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. ما در هر قسمت از برنامه، به سراغ یک کتاب تازه رفته و حتی نام نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب را نیز باهم می‌خوانیم و از مطالعۀ آن لذت می‌بریم

تاریخ انتشار 6 اسفند 1397
دسته‌بندی انیمیشن