یه سلامی هم بکنیم به جان بولتون که توی جمع منافقین گفته بود

315

یه سلامی هم بکنیم به جان بولتون که توی جمع منافقین گفته بود جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۹ را نخواهد دید و ما قبل از شروع ۲۰۱۹ در تهران جشن می گیریم ؛

تاریخ انتشار 12 دی 1397
دسته‌بندی سیاسی