دانلود آهنگ یار از حمید هیراد

57

دانلود آهنگ یار از حمید هیراد میرقصیدم میچرخیدم نگاه گیرای تو را میدزدیممیچرخیدم هی میرقصیدم نفس نفس به دور تو میپیچیدممینشینی به برم امانم ببری نظر کنی به حال من توانم ببریآمده ای دلبر من روانم ببریدل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکیدل دیوونه ی من عاشق دیدار یکیآی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکیدل یکی یار یکی مونس و غمخوار یکیدل دیوونه ی من عاشق رفتار یکیوای دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکیدلبر مستم نروم دل به تو بستم نرومیار قسم خورده ی من هر آنچه هستم نرومدلبر مستم نروم دل به تو بستم نرومیار قسم خورده ی من هر آنچه هستم نرومیارم ای یار یار یارم یار ای یار یاریارم ای یار یار یارم یار ای یار یاردل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکیدل دیوونه ی من عاشق دیدار یکیآی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکیدل یکی یار یکی مونس و غمخوار یکیدل دیوونه ی من عاشق رفتار یکیوای دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکییارم ای یار یار یارم یار ای یار یاریارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

تاریخ انتشار 01 خرداد 1397
دسته‌بندی موسیقی