شرکت کننده سوم مسابقه برنده باش - 9 شهریور

71

قسمت سوم برنامه برنده باش با مجری گری محمدرضا گلزار از شبکه سوم سیما پخش شد. نفر سوم مسابقه که تا سوال 25 میلیونی رو جواب داد، با سوال 30میلیونی از مسابقه حذف شد و تنها ده میلیون برد!!

تاریخ انتشار 10 شهریور 1397
دسته‌بندی سرگرمی