نمایشگاه ماجراجویی‌های انسان در فضا در شهر پیزای ایتالیا…

7

این نمایشگاه به مناسبت پنجاهمین سالگرد اولین فرود انسان بر ماه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ میلادی راه اندازی شده است.…

تاریخ انتشار 05 فروردین 1398
دسته‌بندی اجتماعی