شکار غاز ماده توسط پلنگ برفی

33

پلنگ برفی گربه‌سانی است که در کوه‌های مرتفع آسیای میانه، هیمالیا و تبت زندگی می‌کند.این حیوان در گذشته در یک سرده مخصوص به خود به نام uncia (اونسیا) طبقه‌بندی می‌شد اما بر اساس مطالعات ژنتیکی جدید در سرده panthera(گربه‌سانان بزرگ) قرار گرفته است و با اینکه از نظر ظاهری به پلنگ شباهت بیشتری دارد اما نزدیکترین خویشاوند آن ببر است.

تاریخ انتشار 28 دی 1396
دسته‌بندی مستند