غذاهای مخصوص تعویض مفصل

8

پنج دسته از مواد غذایی هستند که با مصرف آنها میتوان به بهبود زخم جراحی های بزرگ و بخصوص جراحی های تعویض مفصل کمک کرد و احتمال بروز عفونت در آنها را کاهش داد. اینها چه موادی هستند و در چه غذاهایی وجود دارند.

تاریخ انتشار 23 شهریور 97
دسته‌بندی سلامت