ازدحام مردم برای نذری گرفتن از گلزار در روز اربعین

8.0K

ازدحام مردم برای نذری گرفتن از محمدرضا گلزار در جلوی درب خانه پدری او در روز اربعین

تاریخ انتشار 8 آبان 1397
دسته‌بندی هنری