جراحی ساسی بایپس ، دکتر محمد کرمان ساروی

649

دکتر محمد کرمان ساروی، فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(درون بین) هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انتشار 31 شهریور 1397
دسته‌بندی سلامت