کلیپ هیچوقت یک مادر ایرانی رو با بیماری دیابت تهدید نکن رو ببینید که با گانودرما

90

#گانودرمـــــــــــــــــا به دلیل انجام چهار #اصل_درمانی ذیل #پادشاه #گیاهان نام دارد:

تاریخ انتشار 22 اسفند 1397
دسته‌بندی سلامت