ما در تجهیزات رسانه ای دیگر واردکننده نیستیم

14

برخی از دستگاه های ساخت ایران در نمایشگاه فناوری رسانه

تاریخ انتشار 22 آذر 1396
دسته‌بندی خبری