پرسشهای متداول پیش و پس از جراحی چاقی و متابولیک، قسمت دوم ، دکتر کرمان ساروی

174

دکتر محمد کرمان ساروی فوق تخصص لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دبیر انجمن جراحان چاقی و متابولیک ایران

تاریخ انتشار 29 آذر 1397
دسته‌بندی سلامت