لامبورگینی هوراکان 2019

199

طراحی جدید برای بهبود آیرودینامیک اولین لامبورگینی با منطق پیش بینی در کنترل دینامیک خودرو: سیستم کنترل دینامیک خودرو لامبورگینی کاملی با درایو تمام چرخ، فرمان تمام چرخ برای پارامترهای تعریف شده از پاسخ، چابکی و راحتی برای رانندگی!

تاریخ انتشار 21 بهمن 1397
دسته‌بندی تکنولوژی