کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

20

کباب پخته شده بوسیله کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت آبدار مغزپخت و یک دست بوده و از آنجا که حرارت یک نواخت به سطح گوشت تابیده می شود تمام قسمت ها کاملا پخته شده است. ارنباط با واحد فروش:مهندس یادگاری 09120940729

تاریخ انتشار 30 بهمن 1397
دسته‌بندی اقتصادی