دستگاه نشاکار مخصوص گوجه( کاشت زیگزاگی)

27

1- کاشت انواع نشای گلدانی حتی حساس ترین نشاها و نشای ریشه آزاد و حتی بذر2-دقت و صحت بی نظیر کاشت، 3-تنظیم فواصل طبق نوع کاشت شما4-ایجاد جوی یا پشته همزمان با کاشت5-آبیاری در حین کاشت جهت جلوگیری از ایجاد تنش در نشا6-پهن کردن نوار تیپ،7-پلاستیک کشی همزمان با کاشت 8-امکان اضافه یا حذف ردیف های دستگاه از 1 تا 6 ردیف 9-امکان اضافه یا حذف هر یک از آپشن های دستگاه شرکت الماس صنعت فرنیا تولید کننده تخصصی انواع دستگاه های نشاکار و نشاکار دستی 09120307725

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397
دسته‌بندی تبلیغات