سرقت موبایل توسط جوان موتور سوار در خیابان های تهران

925

سرقت موبایل توسط جوان موتور سوار در خیابان های تهران / در هنگام عبور از خیابان مواظب خود و وسایل خود و موتور سوار ها باشید و تمام حواس خود را به حرف زدن با گوشی ندهید که از اطراف خود غافل بشوید .

تاریخ انتشار 1 سال پیش
دسته‌بندی خبری