سگ قهرمان به نجات صاحبش میره

21

سگ قهرمان به نجات صاحبش میره/ کلیپی خنده دار از سگی که صاحبش الکی ادای غرق شدن در میاره و خیلی جدی و مصمم به نجاتش میره.

تاریخ انتشار 25 دی 1396
دسته‌بندی سرگرمی