ثروتمند ترین زوج جهان در سال 2015

17

معرفی بیل گیتس و همسرشو نه زوج دیگر ثروتمند جهانمهندسان پیامدرس نهمنادیده های رسانه هافصل سومکتاب تفکر و سواد رسانه ایپایه دهمآموزش و پرورشنهضت سواد رسانه ای

تاریخ انتشار 10 شهریور 1396
دسته‌بندی آموزشی
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->