اعتراضات علیه سفر پاپ به شیلی به خشونت کشیده شد

31

اعتراضات علیه سفر پاپ به شیلی به خشونت کشیده شد.تظاهرات علیه سفر پاپ فرانسیس به شیلی به خشونت کشیده شد و ده‌ها تن از معترضین بازداشت شدند.

تاریخ انتشار 27 دی 1396
دسته‌بندی خبری