نبرد هیجان انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین

14.2K

کرگدن ها با وجود گیاهخوار بودن، حیوانات خطرناکی هستند. در هندوستان و نپال تعداد سالانه حملات و آسیب رسانی کرگدن ها به انسان بیش از ببرها و پلنگها است. این حیوان بزرگ ۲٬۵ تا ۳٬۲ متر طول و وزنی در حدود ۱٬۵ تا ۲٬۱ تن وزن دارد و بعد از فیل و اسب آبی سومین حیوان سنگین خشکی است.

تاریخ انتشار 24 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی حیوانات