چند ترفند خلاقانه در زندگی - قسمت دوم

33

ویدئویی تماشایی از چند ترفند خلاقانه را می بینیم، که به کمک وسایل کاربردی صورت می گیرد.

تاریخ انتشار 18 دی 1396
دسته‌بندی آموزشی