عجیب ترین حیوانات بد بوی جهان !

17

حیوانات از روش های متفاوتی برای دفاع از خود استفاده می کنند. از استتار بگیرید تا پوست سخت و شاخ و درندگی و … ولی بوی بد می تواند به شدت دیگران را فراری دهد و حیوانات نیز به خوبی به این نکته واقف هستند. بسیاری از حیوانات با احساس مقداری بوی بد، زود پا به فرار می گذارند. پنج جانور موجود در این لیست این موضوع را دریافته و از آن به عنوان عنصر دفاعی خود بهره می برند. مراقب باشید شما هم به این جانوران نزدیک نشوید!

تاریخ انتشار 23 مهر 1397
دسته‌بندی مستند