افسردگی های بارداری و پس از زایمان

9

افسردگی پس از زایمان یکی از تجربه های عاطفی است که یک مادر ممکن است تجربه کند . این حالت حاطفی ممکن است تا مدتی رونط طبیعی زندگی یک مادر را مختل کند . مشکلات عاطفی و خلقی همینطور مردها را پس از پدر شدن درگیر می کند . شناخت و آمادگی ذهنی و داشتن اطلاعات راجع به این اختلال می تواند راهگشای مشکلات پس از زایمان و تولد فرزند در خانواده ها باشد . این ویدیو را حتما ببینید .www.noko.ir

تاریخ انتشار 20 اسفند 1397
دسته‌بندی اجتماعی