فیلم تکان دهنده از ضجه های دختر جوان که در دام پلید راننده پراید بود

366

فیلم تکان دهنده از ضجه های دختر جوان که در دام پلید راننده پراید بود حوادث رکنا: دختر جوان که توانسته بود از دام مرد شیطان صفت فرار کند وقتی در برابر راننده پراید قرار گرفت از ترس دیگر قدرت حرف زدن نداشت و با گریه فریاد می زد.

تاریخ انتشار 19 اسفند 1397
دسته‌بندی حوادث