10 مورد از باهوش ترین حیوانات

56

حرف زدن از هوش و هوشمندی ساده نیست.هنوز در مورد هوش انسان هم تعریف دقیقی که همه روی آن اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد.انسانها از یک سو، مدتی است هیجان زده ازهوش هیجانی حرف می‌زنند و از سوی دیگر، به سادگی نمی‌توانند سرعت بالای محاسبات ریاضی را به عنوان یکی از شاخص‌های هوش انکار کنند.از سوی دیگر از هوش های چندگانه حرف می‌زنیم و مواردی مانند درک موسیقی، تصور فضای سه بعدی و کنترل بر اندام‌ها را معیاری از هوش می‌دانیم.طبیعی است در این شرایط، حرف زدن از هوش حیوانات و انتخاب باهوش ترین حیوانات ساده نیست.اما تا کنون دو روند غالب را در مواجهه با هوشمندی حیوانات مشاهده کرده‌ایم:

تاریخ انتشار 10 شهریور 1397
دسته‌بندی مستند