مأموریت موفقیت آمیز سایوز در قرار دادن یک ماهواره هواشناسی در مدارزمین

103

مأموریت موفقیت آمیز سایوز در قرار دادن یک ماهواره هواشناسی در مدارزمین آژانس فضایی اروپا : موشک سایوز از گویان فرانسه به فضا پرتاب شد، یک ماهواره هواشناسی موسوم به متوپ-سی را با موفقیت در مدار قطبی قرار داد

تاریخ انتشار 17 آبان 1397
دسته‌بندی تکنولوژی