تصاویر تازه و خاص از تحویل وسایل شخصی شهدای جنایت تروریستی زاهدان

50

تصاویر تازه منتشر شده و خاص از لحظه تحویل وسایل شخصی شهدای جنایت تروریستی زاهدان

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی