وقار بانوان آذربایجان،غزلی ماندگار در دفتر موسیقی ایران

1.7K

نصر: برنامه اینترنتی نصرانه، در گفت و گویی صمیمی با "ماریا یزدانی" سرپرست نخستین گروه موسیقی بانوان آذربایجانی، به بررسی جایگاه هنری بانوان آذربایجان در موسیقی ایران پرداخت.

تاریخ انتشار 23 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی موسیقی