نجات بچه فیل بازیگوش توسط فیل ماده

386

چرخه زندگی فیل ها ۶۵ سال است اما بیشتر آنها تا ۸۰ سال هم عمر می کنند. فیل ها بزرگترین پستانداران روی زمین هستند. دو گونه فیل در جهان وجود دارد یک گونه افریقایی و یک گونه آسیایی.فیل های افریقایی تا ۶۸۰۳ کیلوگرم نیز رشد می کنند و قدشان نیز به ۳۹۶ سانتی متر می رسد. دوران بارداری فیل های ماده ۲۲ ماه است و آنها پس از آن یک بچه فیل را به دنیا می آورند.

تاریخ انتشار 31 فروردین 1397
دسته‌بندی حوادث