مسابقه عکاسی و سلفی با محوریت راهپیمائی با شکوه ۲۲ بهمن

66

فراخوان عكاسی وسلفی چلهانقلاب فراخوان عکاسی و سلفی " من انقلابی ام" با تمرکز بر راهپیمایی ٢٢ بهمن۱۳۹۷ جهت ثبت و ضبط لحظات باشکوه و ناب حضور شما و خانواده محترمتان در این راهپیمایی مهم برگزار می گردد. از کلیه اساتید ، كاركنان و دانشجویان باذوق و علاقه مند به هنر عکاسی ، دعوت می شود آثار خود را بر اساس شرایط مندرج در فراخوان ارسال كنند. به ۵ اثربرگزیده جوائز اهدا میگردد

تاریخ انتشار 22 بهمن 1397
دسته‌بندی سیاسی