دلیل فیلتر تلگرام به روایت خسرو سلجوقی

354

دلیل فیلتر تلگرام به روایت عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گوی ویژه خبری دنبال کنید.

تاریخ انتشار 29 دی 1396
دسته‌بندی تکنولوژی