عزاداری اربعین دوره دوم

48

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه امام حسین (ع) - تربت حیدریه در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

تاریخ انتشار 7 آبان 1397
دسته‌بندی مذهبی