اجرای مجدد نمایش عند از مطالبه در پردیس تئاتر شهرزاد

497

تهیه کننده: نوید محمدزاده، طراح و کارگردان: سامان خلیلیان، نویسنده: مرتضی شاه کرم. نمایش داستان جماعتی را روایت می کند که به نحوی در صف و چشم انتظاری رسیدن خبری میباشند. این خبر می تواند زندگی آنان را دستخوش تغییرات عمده ای نماید. دستیابی و چشم به راهی این اتفاق همگی را برای قرار گرفتن سریعتر به مقصودشان در یک رقابت محترمانه و سبقت از یکدیگر قرار داده است. خرید از tik8.com

تاریخ انتشار 24 مهر 1397
دسته‌بندی هنری