هوش غیر مصنوعی!!

533

پیشرفت هوش مصنوعی در جهان منجربه آن شده که هر روزه در فضای سایبری گوشه ای از دستاوردهای این فناوری برای مخاطبان رونمایی شود. یکی از حوزه های پرچالش در بخش امنیتی استفاده از هوش مصنوعی، شناخت حالات فکری و رفتاری افراد است.

تاریخ انتشار 27 خرداد 1397
دسته‌بندی تکنولوژی