مهدی جهانی: من آقازاده نیستم اجرای گلزار و دوست دارم

2.7K

برنامه هایی مثل مهران مدیری میتونه کمک کنه که مردم با تلوزیون آشتی کنن / در خوانندگی آقا زاده بودن جواب نمیده باید تو دل مردم باشی / به پدرم ثابت کردم که میتونم

تاریخ انتشار 25 آذر 1397
دسته‌بندی هنری