اینجا ببینید؛"اشتباه تاریخی محمدرضا پهلوی چه بود؟!"

80

هوالبصیر مردم ولی نعمت ما هستند. امام راحل (ره) عدم حرمت گذاری به عموم مردم و عدم سرمایه گذاری روی مردم به بالابردن رفاه اجتماعی و سواد در جامعه در کنار توهم نزدیکی میان ملت و شاه بعنوان پدر و فرزند! "حاکمیتی" که دغدغه ملت را ندارند و کاخ نشینی است یقینا هیچ نسبتی با مردم نخواهم داشت. #محافظ #سامجا

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی