بد شانسی برخی از افراد

70

حقیقی از”ریچارد وایزمن”روانشناس دانشگاه هارتفورد شایرمطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را شانس می‌خوانند، ده سال قبل شروع شد. می‌خواستم بدانم چرا بخت و اقبال همیشه در خانه بعضی‌ها را می‌زند، اما سایرین از آن محروم می‌مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش‌شانس و عده دیگر بدشانس هستند؟ حالا با تماشا ازین کلیپ برخی از بد شانسی افراد را ببینید

تاریخ انتشار 07 مرداد 1397
دسته‌بندی طنز