اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش

23

دستگیری 216نفر در طرح مقابله با اراذل و اوباش تهران

تاریخ انتشار 04 دی 1396
دسته‌بندی خبری