درگیری مرگبار چند جوان با شمشیر و چاقو در کوچه بن بست

22

بر اثر این درگیری و جراحت وارده یک نفر جان خودشو از دست داد.

تاریخ انتشار 14 دی 1396
دسته‌بندی خبری